kapat× Destek
''İŞKENCEYE KARŞI SÖZLEŞMENİN SEÇMELİ PROTOKOLÜ'' ne zaman yasallaşacak?

 

 

                 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2013/5711

“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol” uyarınca ulusal önleme mekanizmasının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. BOZDAĞ                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                              M. Z. ÇAĞLAYAN                                            Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı V.                             Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    H. YAZICI                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                           Millî Savunma Bakanı V.                             Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                   B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

9/12/2013 TARİHLİ VE 2013/5711 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Ulusal önleme mekanizması

MADDE 1 – (1) Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 23/2/2011 tarihli ve 6167 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 15/6/2011 tarihli ve 2011/1962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”de öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

            

 

Ve  nihayet  sorumuzdan 7 yıl,2 ay 18  gün sonra; "İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"    28.Ocak.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak   yürürlüğe girdi…. 

uygulanır mı ? bilinmez...

 

                                                                    

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.